ขอเชิญศิษย์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง

ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และ ถ้วยเกียรติยศ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์

ณ สนามกอล์ฟคาสคาต้า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๒

รายละเอียดตามโบชัวร์นี้