ประกาศ

รับสมัครพนักงานธุรการ เพื่อทำงานที่สำนักหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เพศชาย อายุระหว่าง ๒๕-๓๕ ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และอื่น ๆ เช่น การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop-Adobe Illustrator Presentation Software งานออกแบบ Graphic)
  4. สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่

 

สนใจติดต่อ: สำนักงานอำนวยการหลักสูตรฯ ๐๒-๖๙๑-๙๓๓๑