สัมมนาวิชาการเรื่องผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน , หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคม วปอ. (17 พย.2561)